Home » Nieuws » Samenwerkingsverband VIA 2020

Samenwerkingsverband VIA 2020

VIA 2020 Transformatie organisatiecultuur naar korte-keten-denken

In het kader van de regeling Versneller Innovatie Ambities (VIA) 2020 is een subsidie verleend aan Boer&Chef (statutair Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel U.A.) om in de huidige organisatiecultuur het korte-keten-denken verder te stimuleren waarin de boer en afnemers centraal staan en waar kwantiteit en kwaliteit ruimte maakt voor het samenwerkings-denken. In deze manier van samenwerken ligt het profijt niet altijd bij één partij zelf, maar ligt deze in het belang van de gehele keten waarin via transparante communicatie vertrouwen wordt gecreëerd en geborgd. De beoogde resultaten van dit project zullen zich uiten in een overzicht van de huidige organisatiestructuur en waar verbeteringen behaald kunnen worden om het bewustzijn van hetgeen waar men aan werkt en het doel dat Boer&Chef hiermee heeft te vergroten via het korte-keten-denken. De secundaire resultaten zullen zich via de veranderde mindset van het personeel uiten in meer energie en focus op het lokale product, de meerwaarde die dit geeft aan boer en afnemers en dat meer en meer lokale bewoners voor een eerlijke prijs kunnen genieten van producten uit de korte-keten. Hiermee hoopt Boer&Chef de organisatie toekomstbestendig te maken en de potentiële groei te borgen zodat het aantal agrarische leveranciers kan worden vergroot en verbreed.

Mede mogelijk gemaakt door

SNN