Home » Nieuws » VIA 2019

VIA 2019

Logo SNN

Formatie van gebiedsgerichte en toekomstbestendige korte keten van bodem tot bord.

In het kader van de regeling Versneller Innovatie Ambities (VIA) 2019 is een subsidie verleend aan Boer&Chef (statutair Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel U.A.) voor het inrichten van een strategische samenwerking tussen regionale boeren, verwerkers en afnemers van vitaal voedsel. Denk hierbij aan chefs van horeca, instellingen en scholen. Met hen wordt een toekomstbestendige korte-keten structuur opgezet die een integrale, gebiedsgerichte aanpak kent welke moet zorgen dat chefs (en indirect burgers) van Noord-Nederland voor een eerlijke prijs kunnen genieten van de producten zodat e.e.a. economisch levensvatbaar blijft. Evenzeer wordt een nieuw gevormde operationele structuur opgezet om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van deze gebiedsgerichte geteelde producten. Dit zal zich enerzijds richten op de personele bezetting (inclusief gewenste opleidingen) en anderzijds op de capaciteit van de groentewasserij en -snijderij. Last but not least zal er een extra aanbod-communicatie-platform worden ontwikkeld om jaarrond vraag en aanbod real-time met elkaar af te kunnen stemmen.

Logo EU fonds voor regionale ontwikkeling