Home » Nieuws » VERSNELLINGSAGENDA – REGIODEAL NO-FRYSLÂN

VERSNELLINGSAGENDA – REGIODEAL NO-FRYSLÂN

“Realisatie coöperatief samenwerkingsconstruct voor regionaal voedsel”

Het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel, handelend onder de naam Korte Ketens Noord-Nederland (KKNN) wenst via de realisatie van een coöperatief samenwerkingsconstruct voor de regio Noordoost Fryslân (NOF) 20 producenten (boeren, voedselverwerkers) en 20 afnemers aan elkaar te verbinden in een korte voedselketen waarin waardevermeerdering in de regio eerlijk wordt verdeeld én behouden, werkgelegenheid wordt gecreëerd, de inwoners via te realiseren ophaalpunten een eenvoudige toegang hebben tot lokaal geproduceerd gezond voedsel en de bodemkwaliteit significant wordt verbeterd door de mogelijk gemaakte transitie naar regeneratieve landbouw welke resulteert in vitale bodems, vitaal voedsel en daarmee bewuste en vitale inwoners.

Het resultaat bij het introduceren van de nieuwe korte voedselketen is het “verwaarden” van de regionaal en vooral regeneratief geproduceerde producten binnen eigen regio. Dit nieuwe verdienmodel binnen de lokale circulaire economie vindt zijn oorsprong in het coöperatief samenwerkingsconstruct inclusief logistieke inrichting voor lokale levering. Door in een coöperatieve samenwerking gezamenlijke doelstellingen af te spreken, met bijbehorende financiële afspraken, wordt iedere speler in de keten eerlijk gewaardeerd. Hierdoor komen geleidelijk middelen ter beschikking voor de transitie naar regeneratieve landbouw voor het behoud van een toekomstbestendige bodemkwaliteit.

De transitie naar regeneratieve landbouw is wereldwijd nodig om de bodemkwaliteit voor toekomstige generaties te borgen. De KKNN is gevestigd in en heeft haar speelveld in de regio Noord-Nederland. Het belang voor de regio NOF bij de uitvoering van dit project is dat de kraamkamer voor de transitie naar regeneratieve landbouw in de regio NOF geplaatst zal worden. De resultaten en werkwijzen uit dit project kunnen vanuit dit kennislab uitgerold worden naar de provincie Friesland, regio Noord-Nederland, landelijk en zelfs daarbuiten. Bijkomend effect is de toename in werkgelegenheid en dat dit projectonderwerp een goed argument is om de bescheidenheid van de regio te doorbreken: “Grutsk wêze op it gebied!” En bovendien de regio met de behaalde resultaten en mate van innovatie op de kaart te zetten.