Home » Regiodeal

Regiodeal

VERSNELLINGSAGENDA – REGIODEAL NO-FRYSLÂN

“Realisatie coöperatief samenwerkingsconstruct voor regionaal voedsel”

Het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel, handelend onder de naam Korte Ketens Noord-Nederland (KKNN) wenst via de realisatie van een coöperatief samenwerkingsconstruct voor de regio Noordoost Fryslân (NOF) 20 producenten (boeren, voedselverwerkers) en 20 afnemers aan elkaar te verbinden in een korte voedselketen waarin waardevermeerdering in de regio eerlijk wordt verdeeld én behouden, werkgelegenheid wordt gecreëerd, de inwoners via te realiseren ophaalpunten een eenvoudige toegang hebben tot lokaal geproduceerd gezond voedsel en de bodemkwaliteit significant wordt verbeterd door de mogelijk gemaakte transitie naar regeneratieve landbouw welke resulteert in vitale bodems, vitaal voedsel en daarmee bewuste en vitale inwoners.…