Wat doet Boer & Chef?

Onze missie: het veranderen van de voedselketen

Boer & Chef werkt toe naar een samenleving waarin boeren en afnemers met elkaar in verbinding zijn en waarin zij samenwerken aan een ecologisch, sociaal en economisch gezonde regio. Het is onze missie om op een transparante en duurzame manier de voedselproductie in Noord-Nederland te faciliteren en coördineren. We brengen boeren en afnemers in deze regio samen en ontzorgen hen door middel van een gezamenlijke infrastructuur. Zo zorgen we ervoor dat de waarde die in de keten gecreëerd wordt, de regio ten goede komt. We stimuleren de productie en afname van biologische-, streek- en seizoensproducten door meer bewustwording te creëren over het nemen van verantwoordelijkheid voor de productiewijze van ons voedsel. Want dat is beter voor de aarde, en gezonder voor de mens.

Onze visie: samen gaan we in transitie

Iedereen moet in transitie. Omdat het echt nodig is. En iedereen heeft daarin nog een weg te gaan. Wij erkennen dat we samen moeten onderzoeken hoe het nieuwe systeem er precies uitziet. Daarom werken we met mensen en bedrijven die dezelfde intentie en ambitie hebben. Om gezamenlijk deze transitie door te maken, en om te leren van en met elkaar.

Wij geloven dat we de voedselketen kunnen veranderen door deze te verkorten en door de verantwoordelijkheid zowel bij de producent als bij de afnemer te beleggen. We creëren een nieuw systeem door deze partijen rechtstreeks met elkaar te verbinden, op een gebiedscoöperatieve manier. 

Boer & Chef streeft naar het opzetten en borgen van een gezond en toekomstbestendig handelskanaal voor de regio Noord-Nederland. Een systeem met korte ketens, waarin boer en chef elkaar kennen. Een systeem dat zorgt voor een eerlijke prijs van producten en een gezonde en bewuste eetcultuur in de regio. Door de transitie mogelijk te maken, herstellen we de bodemkwaliteit en brengen we de biodiversiteit terug in balans. De waarde die we samen creëren, wordt op coöperatieve wijze benut en behouden binnen de regio. Zo stimuleren we ook de gezondheid van de lokale economie.

Onze speerpunten

We creëren een netwerk van partijen die direct met elkaar in verbinding staan. Zo stimuleren we bewustwording en kennisdeling, en helpen we bij het onderzoeken van nieuwe manieren van voedselproductie en de transitie in de Nederlandse keuken. 

We stemmen vraag en aanbod op elkaar af, door met de boeren en de afnemers in de regio afspraken te maken over de producten die nodig zijn. Van de afnemers vragen wij een afnamebelofte. Zo faciliteren we dat er voor iedereen binnen de regio genoeg is en gaan we verspilling tegen. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke prijs voor alle betrokkenen in de voedselketen.

We dragen zorg voor het creëren van een gezonde bodem in de regio. Van deze bodem leveren onze boeren biologische streekproducten boordevol vitaminen en voedingsstoffen.

We ondersteunen de boeren en afnemers in hun transitie naar regeneratieve landbouw.

Onze doelen voor 2021