Waddengeluk

akkerbouw en groenten

Sexbierum — Jurjen en Annechien Bruinsma

Wij zijn Jurjen en Annechien Bruinsma. Samen runnen we ons bedrijf ‘Waddengeluk’ al meer dan 20 jaar. Het is een biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf met tevens groentegewassen. We werken nauw samen met onze buren die een biologisch-dynamisch melkgeitenbedrijf hebben. We ruilen onze percelen met elkaar, zodat zij genoeg voedergewassen hebben en wij voldoende mest. Een mooie kringloop.

De akkerbouw en groentegewassen telen we maar 1 keer in de 6 jaar op hetzelfde stuk grond. Hierdoor heb je weinig last van grondgebonden ziekten en plagen. Ons bedrijf ligt tegen de Waddenzee aan en door de frisse wind heb je sowieso minder last van ziekten en plagen. Vooral schimmelziektes (die houden van vocht en warmte) en luizen, kunnen wij hierdoor langer op afstand houden.

Doordat we geen gebruik maken van kunstmest, maar alleen van vaste geiten- en/of koeienmest groeien onze gewassen veel geleidelijker. We zijn vooral bezig om de bodem optimaal te krijgen. Een gezonde bodem is te vergelijken met een gezonde darmflora bij ons mensen. Ook kun je met een gezonde bodem veel CO2 binden. Voor ons geld: een gezonde bodem, geeft gezond voedsel en gezond voedsel, betekent vitale en gezonde mensen! Zo simpel is het.

We willen graag dat de burger/consument meer te weten komt over onze manier van boeren en over onze gewassen, daarom vinden we ‘Boer en chef’ een heel goed initiatief. Willen we onze aarde leefbaar houden en goed nalaten aan onze kinderen, dan zullen we met z’n allen het roer om moeten gooien. Met ‘Streekboeren & co’ hopen we ons verhaal breder te kunnen delen.

Biologische Zuivelmakerij Buurvrouw Durkje

zuivel

Vegelinsoord — Durkje, Trientsje en André

Durkje is een buurvrouw die je op je bord wilt hebben! Ze maakt ambachtelijke, biologische kazen en pure zuivel waar je niet genoeg van kunt krijgen. Zo’n kwaliteitsproduct begint bij de basis: een gezonde bodem met gevarieerd, kruidenrijk gras en koeien die zoveel mogelijk buiten grazen. Buurvrouw Durkje gunt haar dieren een bloemetje. Chemische toevoegingen zijn taboe en zo wordt haar zuivel nóg beter, nóg duurzamer, nóg lekkerder. Je proeft het eerlijke verschil. Daarom wil je Buurvrouw Durkje op je bord!

Westerleane Boer & Zuivel

zuivel

Terwispel — Geertje en Bart Berga

Met een grote passie voor meer verbinding met de burger, een vitale bodem en daarmee gezonder voedsel werken Bart en Geertje aan een nieuwe visie voor hun melkveehouder. In 2014 begon Geertje met veel liefde aan het maken van haar eigen ambachtelijke boerenzuivel en een boerderijwinkel. De melk wordt rechtstreeks van de koe op een kleinschalige, vriendelijke manier verwerkt tot de meest pure en ouderwets lekkere zuivelproducten. Dat verschil proef je!

Yn’e Sinne Farm

zuivel

Grou — Joel van den Broek

Yn’e Sinne Farm staat voor lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel voor iedereen, waarbij boer en consument eerlijk handel met elkaar kunnen drijven. Daarom zet Yn’e Sinne Farm zich in om ongebruikte stukken grond om te zetten naar effectieve micro-boerderijen(market gardens), waarbij we laten zien dan kleinschalig ook rendabel kan zijn.

De landbouw is aan het vergrijzen: jonge mensen kunnen lastig hun plek vinden waardoor innovatie in gevaar komt. Door een eigenzinnige aanpak geeft Yn’e Sinne Farm het goede voorbeeld voor deze tijd. De productie van voedsel staat weer in direct contact met de lokale markt. Grote stukken land worden ingeruild voor kleine stukken die gemakkelijker bebouwd kunnen worden. “Ongebruikt” land wordt omgezet in een oase van groen met maatschappelijke draagkracht.